xabre?

Son un xeólogo en Barcelona. Na Ouriceira atopei o espazo no que expresarme.

Xabre é a area que resulta da erosión do granito. Tamén o nome do grupo que editou o libro co cal estudei xeoloxía de COU (long time ago).

.

Sóc un geòleg a Barcelona. En A Ouriceira he trobat l’espai en el qual expresar-me.

Xabre és la paraula gallega equivalent a sauló en català.

El sauló és l’arena que resulta de la descomposició dels granits. Dins l’àrea climàtica mediterrània, les roques granítiques poden alterar-se amb una relativa facilitat. L’acció de les aigües carregades de gas carbònic converteix el feldspat en argila, la mica en productes ferruginosos i el quars en masses de sorra silícia. El granit, en conseqüència, es comporta, en certes condicions climàtiques, com una roca de poca resistència. Dins el paisatge morfològic constitueix els sectors deprimits i de pendent suau. (ca.wikipedia.org)

2 reflexións sobre “xabre?

Os comentarios están pechados.